Vi löser dina konferensutmaningar

På Marstrands Havshotell har vi 15 olika möteslokaler som tar sina namn från olika platser här på Koön. Så vare sig ni är några få eller flera hundra så har vi lokalen, kunskapen och engagemanget. För oss är det är mycket lite som är omöjligt. För större event tar vår största lokal 500 sittande personer men vårt största mingel-event hittills har varit på 800 personer. Vill du vara helt allena fixar vi det också. Valet är ditt.

Maila oss här

Från några få till riktigt många

Kolla in våra konferenslokaler

Sillsalteriet

Yta: 600 m2
Biosittning: 500p | Skolsittning: 300p | Mingelmiddag: 350p
Extern lokal

Blå Salen

Yta: 203 m2
Biosittning: 260p | Skolsittning: 90p | U-bord: 30p
Öar: 90p | Runda bord: 120p

Vinden

Yta: 296/200 m2
Biosittning: 350p/260p | Skolsittning: 250p/140p | Öar: 275p
Runda bord: 275p. Flexibel lokal som går att dela av

Hedvigsholmen

Yta 101 m2
Biosittning: 90p | Skolsittning: 60p | U-bord: 30p | Öar: 65p
Styrelsesittning: 25p | Runda bord: 55p

Hamnen

Yta: 96/46m2
Biosittning: 90/30p* | Skolsittning: 60/24p* | U-bord: 35/15p
Öar: 65/20p* | Styrelsesittning: 30/15p* | Runda bord: 65p
*Lokal kan delas av

Albrektsund

Yta: 72/47 m2
Biosittning: 60/30p* | Skolsittning: 50/25p* | U-bord: 30/20p*
Öar: 45/30p* | Styrelsesittning: 25/15p* | Runda bord: 30p
*Lokalen kan delas av

Ringskär

Yta: 50 m2
Biosittning: 40p | Skolsittning: 30p | U-bord: 20p
Öar: 25p | Styrelsesittning: 20p

Arvidsvik

Yta: 55 m2
Biosittning: 40p | Skolsittning: 35p | U-bord: 24p | Öar: 25p
Styrelsesittning: 20p | Runda bord: 20p

Smörsund

Yta: 47 m2
Biosittning: 30p | Skolsittning: 25p | U-bord: 20p
Öar: 30p | Styrelsesittning: 15p

Backudden

Yta: 60 m2
Styrelsesittning: 24p

Malepert

Yta: 36 m2
Styrelsesittning: 24p

Mittsund

Yta: 21,5 m2
Styrelsesittning: 10p

Mjölkekilen

Yta: 10 m2
Styrelsesittning: 8p

Björnängen

Yta: 19 m2
Styrelsesittning 10p

Engelsmannen

Yta: 12 m2
Styrelsesittning: 8p